BitUniverse
繁體中文(切換語言)
Search
K

Bithumb

👉
Bithumb:如何創建 API keys

1. 登陸或創建一個新賬戶https://en.bithumb.com/

2. 點擊「賬戶管理」,然後點擊「API管理」。

3. 點擊「創建新的API Key」。

4. 選取下圖中的准許權限。

5. 完成 2FA。

6. API創建成功啦!

Last modified 1yr ago